Test czterech pytań

Jednym z najczęściej publikowanych i cytowanych na całym świecie sprawdzianów etyki w biznesie jest „Test czterech pytań”, stworzony przez rotarianina Herberta J. Taylora w 1932 roku, kiedy poproszono go o zajęcie się chicagowską firmą Club Aluminium Company, która stała na skraju bankructwa. Test czterech pytań stał się sprawdzianem produkcji, sprzedaży, dystrybucji, ogłoszeń i relacji z klientami. Zastosowaniu tej prostej filozofii firma zawdzięczała swe ocalenie.

Test ten w 1943 roku formalnie przyjęty przez Rotary. Pytania odnoszą się do wszystkiego, co myślimy, mówimy lub robimy:

  1. Czy to jest prawdą?
  2. Czy to jest uczciwe wobec wszystkich zainteresowanych?
  3. Czy zbuduje to dobrą wolę i przyjaźń?
  4. Czy będzie to korzystne dla wszystkich zainteresowanych?