Kierunki służby

Celem Rotary jest wspieranie i pogłębianie ideału służby jako podstawy godnych i wartościowych przedsięwzięć. Działania rotarian zmierzają w czterech kierunkach, zwanych czterema drogami służby.

– Służba klubowi obejmuje wszelkie rodzaje aktywności, które są konieczne, aby ich klub działał z powodzeniem, a zatem pełnienie wszelkich funkcji w zarządzie klubu a także podejmowanie innych zadań związanych z jego działalnością;

– Służba zawodowa to opis możliwości, jakie uzyskuje każdy rotarianin, aby zaprezentować innym członkom klubu godność i użyteczność swego zawodu. Realizowana w naszym klubie w formie prezentacji kolegów, a także spotkań z młodzieżą ostatnich klas licealnych będącą w przededniu podejmowania decyzji o wyborze zawodu;

– Służba społeczności lokalnej dotyczy działalności, którą podejmują rotarianie w celu polepszenia jakości życia swej społeczności. pomoc młodzieży, ludziom w podeszłym wieku, niepełnosprawnym oraz innym, którzy w Rotary widzą źródło nadziei na lepsze życie. W naszym klubie działania te prowadzone są przez pomoc domom dziecka, zwłaszcza w Mrągowie i w Szymonowie, pomoc służbie zdrowia w zakupach nowoiczesnego wyposażenia a także wspieranie uzdolnionej młodzieży przy pomoicy własnego funduszu stypendialnego.

– Służba międzynarodowa obejmuje wiele programów i działań, które podejmują rotarianie, aby promować międzynarodowe zrozumienie, dobrą wolę i pokój. Międzynarodowe programy pomocy są tak projektowane, aby sprostać potrzebom ludzkim w bardzo wielu krajach.

– Służba nowym generacjom – celem jest wsparcie pozytywnych zmian, które wnosi obecność młodych ludzi w życiu społecznym. Rozwój aktywności młodzieży prowadzona jest poprzez organizacje młodzieżowe takie, jak Rotaract, Interact, seminaria RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) i poprawa porozumienia między narodami poprzez Rotariańską Wymianę Młodzieżową (RYE – Rotary Youth Exchange).