W Olsztynie

Na przełomie 1989 i 1990 roku powstały w Olsztynie – niezależnie od siebie – dwie grupy założycielskie. Inspiratorem jednej, działającej pod przewodnictwem Franciszka Wenty był przedsiębiorca meblarski Rolf Demuth z klubu Detmold-Blomberg. Drugiej, której przewodził Bohdan Kurowski, patronował klub z Offenburga, którego członkiem był Georg Dietrich – przedsiębiorca transportowy, działacz charytatywny, honorowy obywatel Olsztyna. O swym istnieniu grupy dowiedziały się za pośrednictwem Rotary International. Internetu jeszcze nie było…

Działania połączono. Pierwsze protokółowane zebranie członków-założycieli odbyło się 21 sierpnia 1990 r. Działalność prowizorycznego klubu zainaugurowało 8 września uroczyste spotkanie z członkami klubów Detmold-Blomberg z Niemiec i Roden Leek z Holandii. Gunnar Fjellander, ówczesny gubernator Dystryktu 239 Rotary International, do którergo początkowo przypisano polskie kluby, swoim specjalnym przedstawicielem do organizacji olsztyńskiego klubu mianował Jörna Clamorsa, stomatologa z niemieckiego klubu Detmold-Blomberg.

Od tego czasu zaczęły się regularne, cotygodniowe klubowe spotkania, na przemian w Novotelu (obecnie hotel Omega) i w hotelu Gromady. Po dopełnieniu formalności wymaganych przez polskie prawo oraz spełnieniu  rotariańskich procedur Rotary Club Olsztyn został 5 marca 1991 r. jako siódmy klub w Polsce przyjęty do Rotary International. Uroczystość „charteru” odbyła się 19 maja 1991 roku w teatrze im. Stefana Jaracza, a część „nieoficjalna” w Mierkach. Kartę członkowską pierwszemu prezydentowi klubu – Franciszkowi Wencie wręczył gubernator szwedzkiego dystryktu 239 – Sven Karud. Prócz rotarian z klubów Detmold-Blomberg i Roden Leek oraz przedstawicieli szwedzkiego dystryktu uroczystość zaszczyciła  hrabina Marion Dönhoff, która wygłosiła odczyt na temat obiektywizmu prasy.

Książka z okazji dwudziestolecia

Wyjątkowa książka wydana z okazji dwudziestolecia olsztyńskiego klubu zawiera podstawowe informacje o Rotary, historię Rotary w Polsce a także genezę olsztyńskiego klubu i wspomnienie jego dwudziestoletniej działalności.

Ważną i znaczną część książki stanowi opracowanie zmarłego w 2009 roku Bohdana Kurowskiego – członka olsztyńskiego klubu i pierwszego gubernatora polskiego dystryktu pt. „Dyplomacja obywatelska – szkic o dziejach Rotary w Polsce”.

 

Szkic ten jest efektem penetracji rotariańskich archiwów w Evanston i w Zurichu poczynając od lat dwudziestych minionego stulecia oraz wywiadów, które Bohdan zdążył przeprowadzić z żyjącymi jeszcze polskimi i zagranicznymi twórcami odrodzenia Rotary w Polsce. Przed kilku laty opracowanie to drukował w odcinkach kwartalnik „Rotarianin”, jednak książka umożliwia przeczytanie tekstu w całości oraz zapoznanie się z bogatym materiałem ikonograficznym.

Posiadamy jeszcze pewną liczbę egzemplarzy, którymi chętnie się podzielimy z zainteresowanymi. W jaki sposób można wejść w posiadanie książki „Rotary w Olsztynie i nie tylko”?

Wystarczy przesłać mail na adres wydawcy edytorwers@wp.pl, określając liczbę potrzebnych egzemplarzy i adres, na jaki należy je wysłać. Do mailu prosimy dołączyć skan dowodu wpłaty na cele charytatywne, na rachunek Rotary Club Olsztyn nr 83 1140 1111 0000 4020 9000 1001 kwoty odpowiadającej liczbie egzemplarzy pomnożonej przez 50 zł.

 

 

Bohdan Kurowski, Tomasz Śrutkowski, „Dziesięć lat minęło…”, Rotary Club Olsztyn 2001

(fragmenty książki wydanej z okazji dziesięciolecia Klubu)