Na Świecie

Paul Harris 1868-1947

Paul Harris 1868-1947

Rotary jest stowarzyszeniem przedsiębiorców i ludzi różnych zawodów z całego świata, które świadczy pomoc humanitarną, promuje wysokie normy etyczne w każdym zawodzie i pomaga budować dobrą wolę i pokój na świecie. Hasłem Rotary jest „Service above self”, którego aktualne oficjalne brzmienie w języku polskim to „Służba ponad własne interesy”.

Pierwszy klub Rotary powstał w Chicago z inicjatywy adwokata Paula Harrisa i jego trzech przyjaciół, którzy 23 lutego 1905 roku postanowili stworzyć koleżeński krąg ludzi reprezentujących różne zawody i branże, by wspólnie działać na rzecz innych. Po dołączeniu kolejnych członków powstaje klub, który spotyka się kolejno, rotacyjnie, w firmie każdego z nich. Stąd pochodzi nazwa Rotary.

1907 roku klub rozpoczyna swoje pierwsze akcje na rzecz lokalnych społeczności. Duchownemu, któremu padł koń, klub funduje nowego, dzięki czemu może on znów dojeżdżać do wiernych. Jednak prawdziwą wdzięczność mieszkańców Chicago przynosi rotarianom postawienie pierwszego publicznego szaletu w pobliżu chicagowskiego ratusza.

Drugi klub powstaje w 1908 roku w San Francisco. W 1910 roku działa już 16 klubów liczących 1.500 członków. W tym samym roku w Chicago odbywa się pierwsza Konwencja Narodowego Stowarzyszenia Klubów Rotary. Założyciel ruchu Paul Harris zgadza się zostać prezydentem Stowarzyszenia.

\Pierwszy klub poza granicami USA powstał w 1910 roku w Winnipeg, w Kanadzie. Pierwszy klub poza Ameryką Północną powstał w 1911 roku w Dublinie. W 1916 powstał pierwszy klub w kraju nie anglojęzycznym – w Havanie na Kubie.

W ślad za powstawaniem klubów Rotary poza granicami USA w 1912 roku powstaje międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające kluby, które od 1922 roku działa pod nazwą Rotary International. W 1923 roku ostateczną formę uzyskał, a w 1924 roku w urzędzie patentowym USA zarejestrowany został używany do dziś oficjalny emblemat – koło zębate z 24 zębami, 6 szprychami i rowkiem klinowym. 

 

1917 roku utworzono Rotary Endowment Fund, którego rolą będzie gromadzenie środków na finansowanie projektów w kierunku czynienia dobra na świecie, jednak przez pierwsze sześć lat zebrano zaledwie 700 dolarów. W 1928 roku Endowment Fund zostaje przekształcony w Rotary Foundation. Do dziś wpłaty przekroczyły 1,5 mld dolarów.

1947 roku zmarł Paul Harris. Na jego cześć Rotary ustanawia program stypendialny, dziś noszący nazwę Stypendium Ambasadorskiego. W pierwszym roku działania ze stypendium skorzystało 18 studentów, do dziś jest ich kilkadziesiąt tysięcy. W 1957 roku, w dziesiątą rocznicę jego śmierci ustanowiono odznakę Paul Harris Fellow – najwyższe odznaczenie rotariańskie.

1978 roku rusza program 3 x H czyli Health, Hunger, Humanity, mający na celu działania na rzecz zdrowia, walki z głodem, poprawę warunków społecznych, humanitarnych i kulturalnych w najbardziej zaniedbanych regionach świata.

1985 roku Rotary ogłasza program PolioPlus i stawia sobie za cel  zaszczepienie wszystkich dzieci na świecie przeciw paraliżowi dziecięcemu (chorobie Heine-Medina). Do dziś choroba ta została w zasadzie pokonana, liczba przypadków na świecie zmniejszyła się o ponad 99 % a liczba zagrożonych krajów spadła ze 125 do 4.

Początkowo statut Rotary International stanowił, że członkami klubów Rotary mogą być tylko mężczyźni. Dopiero w 1989 roku, pod wpływem orzeczenia Sądu Najwyższego USA, Rada Legislacyjna Rotary International przegłosowała usunięcie ze statutu sformułowania „tylko dla mężczyzn”.

Obecnie Rotary to 33.000 klubów liczących 1.300.000 członków. Ze względów organizacyjnych działalność klubów nadzorowana jest przez około 530 dystryktów.