Rotary to…

Rotary jest stowarzyszeniem przedsiębiorców i ludzi różnych zawodów z całego świata, które świadczy pomoc humanitarną, promuje wysokie normy etyczne w każdym zawodzie i pomaga budować dobrą wolę i pokój na świecie. Hasłem Rotary jest „Service above self”, którego jednym z przekładów jest „Służba ponad własne interesy”.

Cel Rotary to wspieranie i pogłębianie ideału służby jako podstawy godnych i wartościowych przedsięwzięć.

Emblemat Rotary to koło zębate o 24 zębach i 6 szprychach, które ostateczną, aktualnie stosowaną formę uzyskało w 1923 roku. Nie istnieją interpretacje emblematu, ani jego poszczególnych elementów.

Encyklopedyści zaliczają Rotary do klubów służebnych, podobnie jak Lyons, Kiwanis, Soroptimist, jednak Rotary jest najstarszą tego rodzaju organizacją.

Dla utworzenia klubu Rotary konieczne jest spełnienie standardów określonych przez Rotary International, a także dopełnienie formalności zgodnych z prawem o stowarzyszeniach obowiązującym w danym kraju. Po ustaleniu, że wymagania zostały spełnione – klub zostaje przyjęty do organizacji Rotary International. Klub Rotary może uzyskać status organizacji pożytku publicznego. Szczegółowych informacji chętnie udzieli któryś z działających klubów.

Członkiem klubu (rotarianinem) zostaje się poprzez otrzymanie zaproszenia, z uwzględnieniem reprezentowania przez członków różnych zawodów lub sfer działalności. Warunkiem jest zamieszkanie lub prowadzenie działalności gospodarczej na terenie działania danego klubu.