Rotary Interational

Rotary International jest pierwszą światową organizacją klubów służebnych, która istnieje pod tą nazwą od 1922 roku. Zrzesza 34,2 tys. klubów liczących 1.220 tys. członków w około 170 krajach.

Na czele Rotary International stoi prezydent, którego kadencja trwa jeden rok, od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego. Prezydentem na rok 2013/2014 jest Ron Burton, członek Rotary Club of Norman, Oklahoma, USA. Jego hasło to „Engage Rotary Change Lives” – „Zmieniajcie życie mocą Rotary”.

Siedzibą Rotary International jest One Rotary Center, Evanston, Illinois, USA.

Co roku, w czerwcu, odbywają się międzynarodowe konwencje Rotary International, w których mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie klubów. Bierze w nich udział nawet kilkanaście tysięcy rotarian z całego świata. W 2010 roku konwencja odbyła się w Montrealu (Kanada), w 2011 roku w Nowym Orleanie (USA), w 2012 roku w Bangkoku (Tajlandia), w 2013 roku w Lizbonie (Portugalia), następna – w 2014 roku odbędzie się w Sydney (Australia)..

Oficjalna strona Rotary International to www.rotary.org. Prócz języka angielskiego można wybrać niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, portugalski, szwedzki i japoński. Wybór języka u dołu strony głównej.

Rotary Foundation

Fundacja działa pod tą nazwą od 1928 roku. Z niewielkich początkowo datków z czasem urósł znaczny fundusz zasilany przez datki wszystkich klubów, a także osób indywidualnych. Obecnie wpływy liczone są w dziesiątkach milionów USD rocznie. Na co przeznaczane są dochody fundacji?

– Program stypendiów ambasadorskich, który jest największym niepaństwowym, międzynarodowym programem stypendialnym na świecie. Celem programu jest popieranie międzynarodowego zrozumienia i przyjaznych stosunków między ludźmi różnych krajów. Stypendyści poprzez formalne i nieformalne wystąpienia przed rotariańskimi i innymi grupami maja być wybitnymi „ambasadorami” wobec kraju goszczącego. W programie wzięło dotąd udział dziesiątki tysięcy młodych ludzi studiujących w ponad stu krajach.

– Grupowa wymiana studyjna (Group Study Exchange), która ma na celu poszerzenie horyzontów ludzi interesu oraz pracy zawodowej, wyjeżdżających za granicę w kilkuosobowych zespołach, na okres kilku tygodni. Uczestnicy odwiedzają zakłady przemysłowe, farmy, szkoły, biura, instytucje rządowe i samorządowe, pełniąc rolę ambasadorów dobrej woli.

– Matching grant to subsydium pomagające realizować klubom międzynarodowe programy pomocy. Subsydia udzielane są na uzupełnienie środków zgromadzonych przez kluby z dwóch co najmniej krajów, na realizację konkretnych projektów pomocowych. Z maching grantów niejednokrotnie korzystała lokalna społeczność dzięki działaniom olsztyńskiego klubu Rotary.

– PolioPlus – to akcja zmierzająca do uwolnienia świata od paraliżu dziecięcego, inaczej choroby Heine-Medina.

– Subsydia „3-H” – od angielskich słów Health, Hunger, Humanity ma na celu realizację projektów służebnych o wielkiej skali, zmierzających do poprawy zdrowia, uśmierzenia głodu, poprawy warunków humaitarnych, kulturalnych i społecznych.