Kontakt

Stowarzyszenie „Rotary Club Olsztyn” z siedzibą w Olsztynie

Siedziba klubu

Hotel Villa Pallas

ul. Żołnierska 4

10-557 Olsztyn

Kontakt

Tel. (089) 535 01 15

fax: (089) 535 93 20

olsztyn@rotary.org.pl

Spotkania

Czwartek godz. 19.00

Rachunek bieżący RC Olsztyn:

BNP BGŻ Paribas

84 1600 1462 1838 2691 0000 0001

NIP: 739 343 83 22

REGON: 510 158 605

KRS: 0000028528

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych. w celu nawiązywania kontaktu.

    Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

    Copyright © 2021 Rotary Club Olsztyn