Zarząd

Zarząd 
do 30 czerwca 2021r.

 

Zarząd 
od 1 lipca 2021r.

  Marek Aniołkowskiprezydent klubu     Wojciech Smieszek
Wojciech Smieszekprezydent elekt

Daniel Dragański

Rafał Dubanowskiwiceprezydent

Krzysztof Marczak

Aleksander Radziunpast prezydentMarek Aniołkowski
  Wojciech Smieszeksekretarz

Gilbert Heith

Dariusz Radziszewskiskarbnik Dariusz Radziszewski
Jerzy Christamistrz ceremonii     Jerzy Christa

Ireneusz Iwański

członek zarządu

Ireneusz Iwański

Kamil Bator

członek zarządu

Kamil Bator

Grzegorz Baluta

członek zarządu

Aleksander Radziun

 

Poczet prezydentów klubu 

Copyright © 2021 Rotary Club Olsztyn