Zarząd

Zarząd 
do 30 czerwca 2020r.

 

Zarząd 
od 1 lipca 2020r.

 Aleksander Radziunprezydent klubu     Marek Aniołkowski
Marek Aniołkowskiprezydent elekt

Wojciech Śmieszek

Wojciech Śmieszekwiceprezydent

Rafał Dubanowski

Józef Malgrempoprzedni prezydentAleksander Radziun
 Kamil Batorsekretarz

Wojciech Śmieszek

 Rafał Dubanowskiskarbnik Dariusz Radziszewski
Marek Ciesielskimistrz ceremonii     Jerzy Christa

Grzegorz Baluta

członek zarządu

Kamil Bator

Dariusz Radziszewski

członek zarządu

Grzegorz Baluta

Marcin Chojnowski

członek zarządu

 

 

Poczet prezydentów klubu 

Copyright © 2021 Rotary Club Olsztyn