Z policjantem bezpiecznie…

W dniu 11 maja 2017 na klubowe spotkanie na zaproszenie prezydenta Klubu przybył Komendant Miejskiej Policji w Olsztynie mł. insp. Piotr Zabuski, pełniący tę funkcję od niedawna.

Opowiedział o pracy Policji a także o zamiarach zbliżenia Policji do społeczeństwa, m. in. poprzez zwiększenia liczby placówek Policji, np. budowy komisariatu w pobliżu końcowego przystanku tramwajowego przy ul. Kanta. Z zainteresowaniem wysłuchał też uwag pod adresem pracy Policji.

Powrót