Wręczenie stypendiów RC Olsztyn podczas uroczystej gali

14 listopada  2023 roku w sali koncertowej  Państwowej Szkoły Muzycznej  I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Olsztynie odbyła się Gala Stypendialna Rotary Club Olsztyn. Podczas uroczystości zorganizowanej przez Rotarian przy udziale dyrekcji, pracowników i uczniów tej szkoły zostały wręczone dyplomy przyznania  stypendiów   dla zdolnej młodzieży Warmii i Mazur. Stypendyści zostali  wyłonieni przez Komisję Stypendialną  Rotary Club Olsztyn, która przyznała  sześć stypendiów w wysokości  po 500 zł miesięcznie  na okres 10 miesięcy począwszy od września 2023 r.

Galę stypendialną poprowadzili:  prezenterka Marta Gołąb – Kocięcka oraz Wiesław Mieczkowski z Państwowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie.

Galę uświetnili występami: Chór PSM, zespół SUZUKI oraz stypendyści.

Dyplomy stypendialne z rąk  Gilberta Heith- prezydenta oraz Dariusza Radziszewskiego – skarbnika Klubu otrzymali:

  1. Kacper Dąbrowski lat 11, saksofonista. Nauczyciel prowadzący: Kamil Wiącek.
  2. Amelia Tańska lat 19, plastyczka. Nauczyciel prowadzący: Bartosz Świątecki.
  3. Karolina Piechowicz lat 18, pływaczka. Trener prowadzący: Sławomir Szczerbal.
  4. Martyna Staworko lat13, wiolonczelistka. Nauczyciel prowadzący: Magdalena Niedźwiedź.
  5. Monika Pawłowska lat11, wiolonczelistka tenisistka stołowa. Nauczyciel prowadzący w klasie wiolonczeli: Magdalena Niedźwiedź, trenerzy tenisa: Joanna Ryba, Michał Ogrodniczak, Jacek Świtalski.
  6. Zuzanna Zajkowska lat13, skrzypaczka. Nauczyciel prowadzący: Dominika Krauze.

Przedstawiciele Rotary Club wręczyli ponadto stypendium specjalne Wiktorii Wieczorek –  studentce Wydziału Prawa Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. Wręczenie zostano poprzedzone prezentacją stypendystki, którego dokonała Jolanta Pilcek  – dyrektor Domu dla dzieci i Młodziezy „Promyk” w Morągu.

 
 
Powrót