Sprzęt rehabilitacyjny dla Kliniki Budzik

W olsztyńskim Szpitalu Uniwersyteckim należącym do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, w dniu 5 lipca 2018 roku odbyła się uroczystość przekazania na ręce prof. Ryszarda Maksymowicza oraz dr Łukasza Grabarczyka, sprzętu rehabilitacyjnego dla Kliniki „Budzik dla Dorosłych”.

Sprzęt o wartości 55 tys. zł ma służyć osobom wybudzonym ze śpiączki w uzyskaniu sprawności fizycznej. W zasadzie jego działanie jest bardzo podobne do tego używanego przez kosmonautów w stanie nieważkości. Urządzenia zostały zakupione dzięki wsparciu czterech klubów z Warmii i Mazur – RC Olsztyn, RC Giżycko, RC Bartoszyce-Lidzbark Warmiński oraz RC Olsztyn-Varmia – podczas aukcji rotariańskiej na Balu,który odbył się na Zamku w Rynie w 2017 roku. Klinika „Budzik dla Dorosłych” w Olsztynie powstała w grudniu 2016 z inicjatywy prof. Maksymowicza, Fundacji „A Kogo” – Ewy Błyszczak i dra Łukasza Grabarczyk. W Budziku pacjenci poddawani są kompleksowemu leczeniu śpiączki polegającemu na wszczepianiu komórek macierzystych, stymulatorów i skoordynowaniu innych metod. Budzik ma już na swoim koncie – osiem wybudzeń mimo, iż to zaledwie ośmiołóżkowy Oddział. Past Prezydent RC Olsztyn Marek Ciesielski przekazał także dla Kliniki „Budzik dla Dorosłych” specjalnie namalowany obraz, autorstwa jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich malarzy współczesnych – Edwarda Dwurnika. Obraz zakupił i przekazał placówce sponsor – Pan Włodzimierz Midak. Darczyńca przekazując obraz powiedział, że byłby szczęśliwy gdyby trafił on na ponowną licytację by ponownie wesprzeć Klinikę „Budzik dla Dorosłych”. Jarosław Kowalski, RC Olsztyn

Powrót