Realizacja grantu – objęcie opieką stomatologiczną 121 dzieci uchodźców z Ukrainy

16 czerwca 2023 r. Rotary Club w Olsztynie podpisał umowę ze Stowarzyszeniem Klubów Rotary Polska Dystrykt 2231  na realizację projektu  nr DRG0526058. Celem projektu było leczenie stomatologiczne dzieci uchodźców z Ukrainy przebywających w Olsztynie.

Projekt został realizowany z Fundacją „Dwa skrzydła UA” z Olsztyna, ul. Piastowska 13, prowadzoną przez Tatianę Revenko. Fundacja przeprowadziła ankietę wśród 100 uchodźców nt. rodzaju pomocy, której potrzebują. Stwierdzono, że osoby posiadające dzieci najbardziej potrzebują  pomocy prywatnego dentysty. Rotarianie zorganizowali wybór lekarzy, podpisali z nimi  stosowne umowy.  Do akcji zaangażowali się:

  • Zofia i Grzegorz Kot prowadzący  spółkę partnerską AVIDENTAL KOT Lekarze Dentyści w Olsztynie, ul. Barcza 48 lok. 6L. oraz ich pracownicy.
  • Karol Sujka prowadzący spółkę partnerską Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna  Sujka s.p. w Olsztynie, Targ rybny 14,
  • Paweł Furmańczyk prowadzący Furmańczyk Clinic w Olsztynie ul. Kromera 8/29,
  • Wojciech Frączak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Frączak Stomatologia Mikroskopowa w Olsztynie, ul. Bartąska 159 lok. 9.

Fundacja zorganizowała rekrutację dzieci do leczenia i transport dzieci do stomatologa, tłumaczy języka ukraińskiego.

Wartość zrealizowanego projektu  wyniosła 36.000 zł, w tym udział własny Klubu 3.600 zł. Opieką stomatologiczną objęto 121 dzieci uchodźców z Ukrainy.

Stomatolodzy wykonali usługi po minimalnych stawkach. Średni koszt leczenia pacjenta wyniósł 297,52 zł. Wykonano ok. 720 procedur medycznych.

 
 
Powrót