Odbyło się

Walne Zebranie

W dniu 2 lipca 2015 r. odbyło się nadzwyczajne walne zebranie Stowarzyszenia „Rotary Club Olsztyn”. Celem zebrania było uzupełnienie i niewielkie zmiany składu zarządu klubu na okres od 1 lipca 2015 do 30 czerwca 2016. 

 

W Górowie

W czwartek, 25 czerwca 2015 odbyło się wyjazdowe spotkanie klubu w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Górowie Iławeckim. Zapoznaliśmy się z działalnoscią Szpitala, a także Centrum Barka – dziennego ośrodka prowadzącego warsztaty terapii zajęciowej. Po obu, znakomicie zorganizowanych i utrzymanych obiektach oprowadziła nas dyrektor Danuta Kunicka, opowiadając historię budowy i modernicacji Szpitala oraz budowy ze stanu kompletniej ruiny Ośrodka. Głównym celem naszej wizyty było przekazanie kwoty 7.860 zł zebranej w czasie tegorocznej majówki, z przeznaczeniem na zakup kardiomonitora z defibrylatorem. Przekazanie zostało uświetnione występem miejscowego chóru „Promień” pod kierownictwem Jana Możdżyńskiego. Obszerniejszą relację zamieścił „Nasz Olsztyniak”.

 

Na wagarach…

W czwartek, 18 czerwca 2015 r. korzystając z nieobecności prezydenta członkowie klubu udali się na uroczystość otwarcia galerii sztuki nowoczesnej i designu „Lions Gallery” w Olsztynie.w pierwszym w Polsce wielorodzinnym luksusowym budynku pasywnym Łyna Park . W obszernym lokalu udostępnionym przez jednego z członków olsztyńskiego klubu Liona prace swe wystawiło i będzie sprzedawać wielu znanych artystów. Zysk z galerii przeznaczony będzie na cele charytarywne. Uczestnicy uroczystości mieli sposobność zapoznać się z artystami i ich dziełami a także wysłuchać koncertu w wykonaniu tria Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej.

 

Kolejna majówka za nami…

W dniu 24 maja odbyła się już po raz jedenasty Charytatywna Rotariańska Majówka Lotnicza organizowana przez nasz klub wspólnie z Aeroklubem Warmińsko-Mazurskim. Pogoda dopisała, przez teren majówki przewinęło się tysiące ludzi korzystając z dziesiątek atrakcji. Można było, między innymi, jak widać na zdjęciach, wypróbować jak się czują pasażerowie samochodu, który nagla obrócił się do góry kołami, dzieci mogły popływać w przezroczytych kulach i wypróbować swych sił w roli strażaka, wszyscy mogli wziąć udział w loterii fantowej, nikt zaś nie musiał skorzystać z helikoptera Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Można było wziąć udział w biegu FUN-RUN Leśnym Szlakiem,  dokonać zakupów rzeczy nie koniecznie potrzebnych, których na co dzień nie widać w sklepach, wysłuchać występów licznych zespołów, skorzystać z rozlicznych atrakcji naziemnych i podniebnych, a po ich trudach co nie co przekąsić. 
Z przyczyn formalnych zrezygnować musieliśmy z biletów wstępu – wymagano od nas instalacji na bramie… kas fiskalnych. Mniej biurokracji wymagało zorganizowanie publicznej zbiórki pieniędzy – do skarbonek wrzucono nawet więcej, niż wynosiły ostatnio wpływy ze sprzedaży biletów. Z jednej bowiem strony zwiększyła się liczba osób wchodzących bez biletu, z drugiej strony część osób, którym dawniej wydawano resztę z opłaty za trzyzłotowy bilet – w tym roku bez żalu wrzucała do skarbonek banknoty dwudziesto- a nawet pięćdziesieciozłotowe.

 

Goście, goście…

W dniu 7 maja 2015 roku to my przyjmowaliśmy gości. Odwiedził nas przede wszstkim komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie bryg. mgr inż. Andrzej Górzyński. Przypomnieć należy, że straż od dziesiatek już lat udziela pomocy w zabezpieczeniu organizowanych przez nasz klub majówek i czyni to skutecznie – już sama obecność stosownej ekipy odstrasza wszelkie pożary. Komendant poinformował, że w dniu 16 maja odbędą się w Olsztynie obchody Ogólnopolskiego Dnia Strażaka, na które Komendant zaprasza. Uwzględniając te fakty zarząd klubu zdecydował o ufundowaniu gwoździa do sztandaru, który PSP w Olsztynie otrzyma z okazji jubileuszy 70-lecia. Jak czytamy w internecie – 92 % społewczeństwa darzy straż pożarną zaufaniem. .

Drugi z gości to Andrzej Karwowski – szef projektu tramwajowego w Olsztynie. To najpoważniejsze od kilkudziesięciu lat miejskie przedsięwzięcie wzbudzające wiele kontrowersji, gdyż najpierw był problem z opieszałością hiszpańskiej firmy, z która trzeba było się rozstać, a obecnie nastąpiło znaczne spiętrzenie robót, które utrudniają poruszanie się po Olsztyunie, nie tylko samochodem. Przypomnijmy, że pół wieku temu tramwaje w Olsztynie zlikwidowano, a teraz komunikacja trwmwajowa jest tworzona od podstaw w nowym rozmiarze odpowiedznim do potrzeb wiekszego miasta. Podstawowa trudność polega na tym, że linie tramwajowe budowane są w żywej przestrzeni blisko dwustutysięcznego miasta, również w centrum. Wyłączono z ruchu ważne ulice, z dnia na dzień wyłączane są kolejne odcinki ulic i skrzyżowania, powstaje nowa ulica, w ruchliwym miejscu zbudowano wiadukt. Szczęśliwie, gość nasz zapewnił, że gorzej już nie będzie, a komunikację tramwajową będziemy mogli wypróbować już w październiku bieżącego roku.

Last but not least – przybyli nasi przyjaciele z RC Olsztyn Varmia informując o Charytatywnej Sztafecie Integracyjnej „O co biega?”, która odbędzie się w niedzielę, 10 maja. Celem jest pozyskanie środków na pomoc potrzebującym. Zostaliśmy zaproszeni do udziału w biegu, lub choćby tylko do kibicowania.

 

A co we wszechświecie?

By się zorientować – udaliśmy się w czwartek, 30 kwietnia do Olsztyńskiego Planetarium. Dowiedzieliśmy się, że dzisiejsze satelity potrafią mierzyć odległości do gwiazd z niespotykaną wcześniej dokładnością. Jeden z nich, Sonda kosmiczna Gaia, której misja rozpoczęła się pod koniec 2013 roku sporządza dokładną trójwymiarową mapę naszej Galaktyki – Drogi Mlecznej. Dzięki temu już tam nie zabłądzimy…. Uczonym udało się rozwikłać jeszcze nurtująca ich od wieków tajemnicę. Pokaz Podróż do miliarda Słońc (Journey to a Billion Suns) w atrakcyjny sposób przedstawia historię badań naszego zakątka Wszechświata. Program powstał we współpracy europejskich planetariów z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), a wyświetlono go przy użyciu najnowoczesniejszej aparastury.

 

W trosce o nowoczesność

W dniu 9 kwietnia dzięki uprzejmości naszego kolegi – Marka Marcinowskiego odbyliśmy wyjazdowe spotkanie klubu w dawnym, zabytkowym tartaku Raphaelsonów przed rokiem rewitalizowanym na Centrum Techniki i Rozwoju Regionu a także Muzeum Nowoczesności w Olsztynie. Po zapoznaniu się z historią rewitalizacji zwiedziliśmy cały obiekt, w którym – poniekąd na przekór nazwie – większość kolegów najbardziej zainteresowały całkiem nienowoczesne – zabytkowe urządzenia techniczne, jak telefony, urządzenia tartaku, projektory filmowe, taran wodny, maszyny do pisania i inne, które nie sporób tu wymienić, a także stare zdjęcia i plany Olsztyna, na których niełatwo było rozpoznać dzisiejszą rzeczywistość. Spotkanie było zbyt krótkie, żeby się z tym wszystkim zapoznać, trzeba tam wracać już indywidualnie czy w gronie rodziny.

 

Walna zebranie

Zgodnie ze znanymi zarządowi klubu przepisami, w dniu 31 marca 2015 r. odbyło się Walne Zebranie, o którym członkowie zostali poinformowani z należnym wyprzedzeniem, co – mimo trudnego przedświątecznego okresu – zapewniło wymaganą frekwencję. Zgodnie z rozesłanym do wszystkich członków szczegółowym programem,  głównym celem Zebrania było podjęcie uchwał dotyczących działalności Stowarzyszenia w minionym, 2014 roku. Sprawozdanie z działalności merytorycznej, sprawozdanie finansowe Klubu oraz sprawozdanie finansowe Funduszu Stypendialnego szczegółowo przedstawił aktualny prezydent Klubu – Jerzy Christa. W imieniu komisji rewizyjnej sprawozdanie przedstawił Aleksander Reisch. Podjęto odpowiednie uchwały, udzielając też absolutorium obu zarządom działającym w kalendarzowym roku 2014. Zebranie – jak zwykle sprawnie – poprowadził, Ireneusz Iwański, który postanowił jednak nie ustalać już nowego rekordu krótkości jego trwania. W związku z udzieleniem absolutorium zarządowi z roku 2013/2014 zdjęto informację o jego składzie i zastępując ją informacją o składzie wybranego w grudniu 2014 r. nowego zarządu, który obejmie służbę 1 lipca 2015 r.

 

OSiR i Rotaract

Na spotkanie klubu w dniu 22 stycznia 2015 r. zaprosiliśmy Jerzego Litwińskiego – dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie. Ośrodek prowadzi różne rodzaje aktywności, wśród których – mimo zimowej pory – gość nasz zwrócił szczególną uwagę na działalność nad Jeziorem Krzywym. Brzegi jeziora dzięki poczynionym w ostatnim okresie inwestycjom stały się atrakcyjnym miejscem spacerowym nawet o tej porze roku, a właściciele działającej tam gastronomii są zaskoczeni liczbą klientów. Do ważnych zamiarów zalicza się przeniesienie mistrzostw siatkówki plażowej ze Starych Jabłonek do Olsztyna a także zorganizowanie tu targów wodnych. Te i inne przedsiewzięcia zaczynają już sprawiać, że Olsztyn stanje się dla turystów miejscem docelowym, a nie tylko punktem postoju na trasie.

Coraz bardziej rozwija się organizacja klubu Rotaract pod przewodnictwem Wojciecha Szydlika.Który gromadzi już ponad dziesięć osób i bierze udział w organizacji balu olsztyńskich rotarian, zapewniając własnoręcznie wykonane kotyliony a także serwis fotograficzny.

 

Wizyta gubernatora

W dniu 18 grudnia odbyło się ostatnie już w 2014 roku, ale szczególnie uroczyste spotkanie naszego klubu w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego, gdzie w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia wysłuchaliśmy koncertu kolęd w wykonaniu orkiestry Filharmonii pod dyrekcją, w aranżacji, a także kompozycji Krzesimira Dębskiego. Po koncercie, którego wysłuchali też koledzy z drugiego olsztyńskiego klubu, a także klubów z Giżycka i Bartoszyc wszyscy rotarianie spotkali się przy lampce szampana i opłatku z Aleksiejej Kożenkinem – gubernatorem dystryktu 2230 RI. Gubernatorowi towarzyszył asystent Zbigniew Borkowski. W trakcie spotkania podziękowano, wręczając symboliczne dyplomy osobom, które w mijającym roku szczególnie wspierały działania naszego klubu. 
Ponieważ młodsi koledzy odczuwali brak łańcucha na barkach gubernatora, spróbujmy im przybliżyć, jak rzecz wygląda.

 

Walne zgromadzenie

Zgodnie ze skutecznym i terminowym powiadomieniem wszystkich członków klubu, w dniu 11 grudnia odbyło się walne zgromadzenie Stowarzyszenia „Rotary Club Olsztyn” z siedzibą w Olsztynie. W uznaniu dużego doświadczenia w tym zakresie przewodniczącym zgromadzenia wybrano Ireneusza Iwańskiego, co – w połączeniu z dobrym przygotowaniem zgromadzenia przez zarząd klubu – pozwoliło wyczerpać program zgromadzenia w rekordowym czasie 31 minut. Zgodnie ze zwyczajem, prezydentem klubu na okres od 1 lipca 2015 do 30 czerwca 2016 wybrano aktualnego prezydenta elekta – Waldemara Klocka. Wybrano też pozostałych członków zarządu klubu na tę kadencję. Ponadto wybrano komisję rewizyjną pod przewodnictwem Sławomira Chlebusa oraz komisję stypendialną pod przewodnictwem Jana Pierzkały.

Po zakończeniu zgromadzenia przedyskutowano propozycję jeleniogórskich klubów przedstawienia Komisji Legislacyjnej RI wniosku o zmniejszenia częstotliwości klubowych spotkań do dwóch w miesiącu.. Zdecydowana większość członków klubu opowiedziała się za utrzymaniem dotychczasowego stanu, zgłaszając też propozycje zmierzające do poprawy frekwencji.

 

Co z Rotaractem?

Klub Rotaract ma tę wadę, że jego członkowie prędko się… starzeją? No, jeszcze nie, ale przekraczając trzydziestkę wychodzą z wieku przewidzianego dla rotaractorów. Tym razem na reaktywowanie olsztyńskiego klubu Rotaract zawziął się nasz kolega – Piotr Czułowski, który od pewnego czasu prowadzi działania w tym kierunku. Na spotkanie w dniu 13 listopada przyprowadził Wojtka Szydlika – ewantualnego kandydata na prezydenta klubu, informując, że jest osiem osób, które już podejmują pewne działania a także deklarują pomoc w organizacji karnawałowego balu naszego klubu. Zaapelował też o dalszą pomoc w zwiększeniu liczebności klubu.

Walczymy z rakiem

Wśród zachorowań na raka – rak płuc stanowi 21 %, gruczołu krokowego 13 %, jelita grubego 12 %, pęcherza moczowego 7 %. Wśod zgonów – rak płuc jest przyczyną 31 %, jelita grubego 11 %, gruczołu krokowego i żołądka po 7 %. O tych i o innych sprawach dowiedzieliśmy się w dniu 6 listopada 2014 r. na wyjazdowym spotkaniu naszego klubu w Szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych popularnie zwanego Polikliniką, przeprowadzonym pod patronatem Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator”. Chętni skorzystać mogli z badania krwi określającego prawdopodobieństwa zachorowania na raka prostaty.

Pamiętajmy o kolegach, którzy odeszli

Bo któż będzie pamiętał o nas? Odwiedziliśmy cmentarze, zapaliliśmy znicze, powspominaliśmy. Dobrym pomysłem prezydenta było, by spotkanie na cmentarzach w czwartek, 31 października rozpocząć zdecydowanie przed zachodem słońca. Jednak mimo to coraz trudniej trafić na groby niektórych kolegów. Nawet starsi mają trudności, młodsi tym bardziej. 

 

Jednak trochę polityki…

Jak wiadomo, Rotary jest organizacją apolityczną. Nie zwalnia to rotarian z uczestniczenia w w życiu lokalnej społeczności, jak więc też z udziału w wyborach. Dlatego na spotkanie wspólnie z Warmińsko-Mazurskim Klubem Biznesu zaprosiliśmy w dniu 20 października kandydatów, spośród których w dniu 16 listopada wybierać będziemy prezydenta Olsztyna. W kolejności ustalonej w wyniku losowania zajęli miejsca i prezentowali swoje zamiary, a także odpowiadali na pytania Andrzej Maciejewski, Andrzej Ryński, Czesław Jerzy Małkowski, Anna Wasilewska, Marcin Adamczyk i Piotr Grzymowicz. Spotkanie ułatwi podjęcie słusznych decyzji…

 

Młodzi naukowcy a biznes

Na klubowe spotkanie w dniu 16 października 2014 r. nasz klubowy kolega Jerzy Siwkiewicz – dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przyprowadził piętnastkę doktorantów wyróżnionych stypendiami w ramach projektyu „Regionalna Inwestycja w Młodych Naukowców Warmii i Mazur”. Istotnym kryterium przyznania stypendiów była szansa komercjalizacji przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich, a celem spotkania – prezentacja opracowywanych projektów i umożliwienie bezpośredniego kontaktu naukowców i biznesmenów bedących członkami klubu. Część prezentowanych badań wzbudziła duże zainteresowanie. Czy doczekają realizacji? Czy zostaną z pożytkiem skomercjalizowane? Zobaczymy…

 

Rotary – jak to działa?

Aktualny prezydent na początku kadencji ogłosił zamiar przeprowadzania cyklicznych wykładów, które starszym członkom klubu przypomną, a młodszym uświadomią czym jest Rotary . Pierwszy taki wykład odbył się 9 października. Dzięki temu, że był krótki – omówiono też szereg spraw organizacyjnych.

 

Graliśmy w tenisa

W dniach 13 i 14 września 2014 już po raz dziewiąty odbył się Rotariański Memoriał Tenisowy im. Tadeusza Sowińskiego. Wspominamy w ten sposób założyciela firmy Sow-Granit sp. z o. o., inicjatora i sponsora akcji podejmowanych przez Rotary Club Olsztyn, zmarłego w maju 2005 r., półtora miesiąca przed podjęciem służby prezydenta klubu. W grze singlowej najlepszy był Paweł Czułowski, następny Tomasz Święcki. W deblu pierwsi byli Tomasz i Jakub Święccy, drudzy Mateusz Sowiński i Andrzej Kaffka.
Do imprezy tej zawsze zapraszamy wszystkich rotarian, traktując ją rekreacyjnie i integracyjnie. Kto jednak wie, może po kolejnym podziale dystryktu któryś z gubernatorów zechce w uznaniu naszych doświadczeń wpisać imprezę do programu działań dystryktu, fundując stosowny puchar? Choć pucharów u nas dostatek…

 

Do roboty!

Z uwagi na wakacyjną przerwę, pierwsze w nowej kadencji spotkanie klubu pod przewodnictwem prezydenta Jerzego Christy odbyło się 24 lipca. Prezydent zdradził swoje plany. Otóż, nie zamierza wprowadzać żadnej rewolucji. Tym nie mniej, ma kilka nowych pomysłów, które spodziewa się choć w części zrealizować, licząc na współpracę wszystkich członków klubu. Tymczasem skarbnik ustalił, że niektórzy koledzy zapomnieli poinformować, że już się za członków nie uważają…

 

Inauguracja nowego zarządu

W dniu 3 lipca 2014 w tradycyjnym miejscu klubowych spotkań, zgodnie z rotariańskimi obyczajami odbyło się przekazanie służby nowemu zarządowi, wybranemu już w grudniu 2013, by pełnił swe obowiązki  od 1 lipca 2014 do 30 czerwca 2015. Uroczystość prowadził najbardziej doświadczony, bo dwukrotny prezydent naszego klubu – Ireneusz Iwański. Ustępujący prezydent Grzegorz Baluta wyliczył najważniejsze działenia klubu w czasie jego kadencji, a także podziękował kolegom, którzy się przyczynili do osiągnięć. Następnie przekazał insygnia władzy swemu następcy – Jerzemu Chriście, który pod dyktando prowadzącego wygłosił stosowny tekst przysięgi. Nowy prezydent przedstawił zarząd, któremu będzie przewodził. Podziekowania ustępującemu i życzenia owocnej służby nowemu prezydentowi złożyli goście z polskich i zagranicznych klubów i inne zaproszone osoby. Po wzniesieniu okolicznościowych toastów przystąpiono do części nieoficjalnej, która trwała do późnych godzin wieczornych.  Zobacz skład nowego zarządu.

 

Udana aukcja

W dniu 26 czerwca w hotelu Omega (d. Novotel) w Olsztynie odbyła się po rocznej przerwie dwunasta już, rotariańska charytatywna aukcja dzieł sztuki. Celem aukcji było pozyskanie środków na pomoc domom dziecka a także na letni wypoczynek dzieci z Ukrainy. Aukcję zorganizowano inaczej niż dotąd, podglądając rozwiązania stosowane w klubach, które mają większe w tej dziedzinie doświadczenie (np. RC Elbląg). Aukcję wraz z tancerką Iwoną Pawlović „Czarną Mambą” prowadzil nasz klubowy kolega Marek Marcinowski. Pani Iwona zwycięzcom licytacji obiecywała w nagrodę taniec, co wszakże nie doszło do skutku, zapewne panowie obawiali się, że  w tańcu z panią Iwoną nie okażą tej klasy, co w licytacji. Sensacją aukcji okazał się „Pejzaż marynistyczny” Lensky’ego, który przy cenie wywoławczej 1.500 zł sprzedany został po długiej licytacji za 10.000 PLN. 
Partnerem naszej aukcji objętej honorowym patronatem marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacka Protasa był PKO Bank Polski. Obszerny serwis fotograficzny zamieściła Gazeta Olsztyńska. Zobacz też katalog aukcji.

 

Festiwal filmów znów w Olsztynie

Po niemal czterdziestu latach przerwy odbył się znów w Olsztynie festiwal filmów telewizyjnych – tym razem  był to Maraton – Festiwal Telewizyjnych Filmów Sportowych, który odbył się w dniach 15-17 maja pod honorowym patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki. O festiwalu opowiedział, ilustrując swe wystąpienie licznymi zdjęciami, nasz kolega Jarosław Kowalski. Poinformował też o dalszych planach, gdyż festiwal ma był imprezą organizowaną co roku.
Drugim tematem spotkania, które odbyło się 22 maja, była informacja o wynikach Majówki. Okazuje się, że mimo nieco gorszej pogody, a w ślad za tym mniejszej frekwencji, dochód nie był niższy, niż w latach poprzednich. Zarząd przedstawił informację o sposobie rozdysponowania uzyskanych środków. Przeważająca ich część przeznaczona zostanie na pomoc domom dziecka w Szymonowie i w Morągu, na wsparcie akcji kolonijnej dla dzieci z Ukrainy, a także na rozwiązanie pewnych problemów Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku.

 

Już po majówce

W dniu 11 maja, wcześniej niż poprzednich latach, odbyła się dziesiąta rotariańska charytatywnamajówka lotnicza, organizowana wspólnie z Aeroklubem Warmińsko-Mazurskim i pod patronatem Prezydenta Miasta Olsztyna. Nie przeszkodziła jej niestabilna pogoda, choć zmienne prognozy sprawiły, że frekwencja była nieco mniejsza. Jaj zwykle było moc atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Przede wszystkim – zgodnie z nazwą majówki – pokazy lotnicze na ziemi i w powietrzu, choć z niektórych z uwagi na pogodę trzeba było zrezygnować. Komu nie starczyło odwagi by wsiąść do samolotu – mógł doświadczyć dachowania samochodu lub odbyć przejażdzkę konną. Dzieci chętnie korzystały z pływania wewnątrz wielkiej kuli, z różnego rodzaju zjeżdżalni, kolejek i innych, odpowiednich do wieku pojazdów, zjeżdżalni i innych urządzeń. Na estradzie cały czas odbywały się występy amatorów lub profesjonalistów, dorosłych lub dzieci. Nieustającym powodzeniem cieszyła się loteria fantowa. Zmęczeni rozrywkami mogli zregenerować siły korzystając z gastronomii. By nie poprzestać na rozrywkach – zasięgnąć można było informacji na stoiskach różnych instytucji i przedsiebiorstw, a także dokonać zakupów. O imprezie szeroko informowało olsztyńskie radio i telewizja (zobacz informację TVP Olsztyn). Wydarzeniom na lotnisku Olsztyn-Dajtki towarzyszyły profesjonalne służby – policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe, których aktywność – szczęśliwie – jak zwykle ograniczyła się do czuwania.
W porównaniu z pierwszą majówka lotniczą, a także z wcześniejszymi majówkami „konnymi” organizowanymi na terenie ośrodka jeździeckiego w Kortowie – znacznie dłuższa jest lista instytucji, które o imprezie należało zawiadomić i których zgodę należało uzyskać… Dochód z majówki, aktualnie w trakcie obliczania, zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom.

Prócz kilku poniższych zdjęć polecamy też obszerny serwis fotograficzny Gazety Olsztyńskiej.

 

Znowu majówka! Czy lepsza, niż zwykle?

W dniu 29 kwietnia na terenie Aeroklubu Warmińsko-Mazurskiegoi odbyło się posiedzenie komitetu organizacyjnego rotariańskiej charytatywnej majówki z udziałem przedstawicieli Aeroklubu, hotelu Anders i Nadleśnictwa Kuidypy.  Omówiono szereg spraw ważnych, choć nieatrakcyjnych, m. in. dostarczanie energii elektrycznej, problem śmieci a także sposób koordynacji programu rozrywkowego i lotniczego. Widoczne na zdjęciu puste miejsce już rankiem 11 maja zapełni się estradą, stoiskami zapewniającymiu rozrywkę, możliwość atrakcyjnych zakupów i regeneracji sił a na ziemi i niebie pojawią się różnego rodzaju obiekty latające.

 

Casablanca

No nie, aż tak daleko nie byliśmy. Casablanca to tradycyjna nazwa willi usytuowanej w pobliżu olsztyńskiego zamku, w której czwartkowe spotkanie klubu odbyło się 3 kwietnia na zaproszenie naszego kolegi Andrzeja Strota. Zapoznaliśmy się z tym pięknym, zabytkowym obiektem, który przez dziesiątki lat pełnił funkcję garnizonowego kasyna oficerskiego, lecz wkrótce po zakręcie dziejów zaczął popadać w ruinę. W ostatnich latach pod nadzorem konserwatora zabytków został gruntownie odnowiony z pracochłonnym zachowaniem wielu oryginalnych elementów, zwłaszcza stolarki drzwiowej okiennej i boazerii. Obecnie mieści się tam m. in. wytworna restauracja, a także odbywają się spotkania RC Olsztyn Varmia.

 

Walne

W dniu 27 marca 2014 odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie członków klubu. Zebranie poprzedzone zostało skrupulatnym przebadaniem działalności klubu w 2013 roku oraz sporządzeniem stosownych sprawozdań. Główną przyczyną zwołania zebrania było spełnienie wymagań obowiązujących organizacje pożytku publicznego. Po wysłuchaniu i zatwierdzeniu sprawozdań a także udzieleniu absolutorium obu zarządom działajacym w sprawozdawczym roku, zajęliśmy sie wysokością składek a także sprawami bieżącymi. Zebranie poprowadził jednogłośnie wybrany Józef Malgrem.

 

Bal charytatywny

Około 350 rotarian, ich współmałżonków i przyjaciół bawiło się 17 stycznia na rotariańskim balu charytatywnym zorganizowanym wspólnie przez kluby Olsztyna, Bartoszyc i Giżycka na zamku w Rynie. Część z nich nazajutrz w porze obiadowej, nie bacząc na mróz, integrowała się przy ognisku. Dochód z balu przeznaczony będzie na Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku. 

Bal poprzedziła uroczystość wręczenia przez Piotra Wygnańczuka – w imieniu gubernatora Dystryktu 2230 – karty przynależności do Rotary International nowemu Klubowi Rotary Olsztyn Varmia. Również gubernator Janusz Potępa spotkał się z członkami nowego klubu. Klub zainaugurował nową tradycję – wręczenie upominków klubom sponsorującym. Były to „baby pruskie” zwane też babami z Olsztyna – nieoficjalny symbol miasta, tym razem ze znaczkiem Rotary. Niektórzy liczą, że to już początek obecności płci pięknej w naszym klubie…

W niedzielę, 19 stycznia gubernator Janusz Potępa złożył w Olsztynie kwiaty przy urnie z prochami pierwszego gubernatora Dystryktu 2230 – Bohdana Kurowskiego, członka RC Olsztyn.

 

Byliśmy w kotłowni…

W dniu 9 stycznia 2014 r. odbyło się wyjazdowe spotkanie klubu w Starej Kotłowni. Ten obszerny, ale bezużyteczny od pewnego czasu obiekt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego został gruntownie odnowiony i zaadaptowany do nowych potrzeb. Znalazło tam miejsce Centrum Ekspozycyjne Wydziału Sztuki UW-M, a także Centrum Innowacji i Transferu Technologii, którego dyrektorem został nasz klubowy kolega Jerzy Siwkiewicz. Po uroczystym otwarciu Centrum Ekspozycyjnego uświetnionego występem chóru ProForma i wystawą prac nauczycieli akademickich udaliśmy się na spotkanie z kadrą CIiTT, gdzie przy udziale prorektora ds. nauki Jerzego Jaroszewskiego zapoznaliśmy się z możliwościami i zamiarami Centrum, a w szczególności rozwojem kontaktów sfery nauki ze sferą biznesu, m. in. tworzeniem prac dyplomowych na zapotrzebowanie konkretnych firm. 

 

Nowy klub powstaje w Olsztynie

W dniu 30 grudnia przedstawiciele naszego klubu wzięli udział w posiedzeniu zarządu, a następnie w spotkaniu prowizorycznego klubu, który powstaje w Olsztynie, dzieląc się swoimi rotariańskimi doświadczeniami. Klub na pierwszy rzut oka wygląda znakomicie, a  z prowizorycznego w pełnoprawny przekształci się w wyniku czarteru w dniu 17 stycznia 2014 r.

 

Wigilia…

Wigilijne spotkanie naszego klubu odbyło się 20 grudnia w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej. Rozpoczął je koncert „Kolędy Świata” w wykonaniu orkiestry Filharmonii, którą dyrygował Barry Epperley (USA) oraz chóru. Po koncercie podzieliliśmy się opłatkiem, również z wdowami po kolegach, którzy od nas odeszli oraz sponsorami rotariańskiej majówki, którzy otrzymali symboliczne upominki. 
W przeddzień we własnym gronie spotkaliśmy się pod niejedną choinką w lesie, wspominając też księdza infułata Juliana Żołnierkiewicza, który towarzyszył nam jeszcze rok temu.  

 

Gladiatorzy

W dniu 5 grudnia z inicjatywy Stowarzyszenia „Gladiator” odbyło się wyjazdowe spotkanie klubu w Szpitalu MSWiA, połączone z konferencją „Rak prostaty od A do Z”, w której wzięli udział urolodzy i chemioterapeuci. Chętni mogli się poddać pobraniu krwi w celu zbadania PSA.

 

Walne zebranie

W dniu 28 listopada 2013 r. odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia Rotary Club Olsztyn. Wybrano zarząd, który obejmie służbę 1 lipca 2014 r. oraz podjęto decyzję o przystąpieniu do Federacji Polskich Klubów Rotary Dystryktu 2230. Zebranie sprawnie poprowadził Ireneusz Iwański.

 

Dwudziestolecie w Elblągu

Uroczystość czarteru Elbląskiego Klubu Rotary odbyła się 27 listopada 1993 roku. Obchody dwudziestolecia  rozpoczęła tradycyjna już, osiemnasta charytatywna aukcja dzieł sztuki, która odbyła się 23 listopada 2013 roku w atrium hotelu Arbiter. Trzech członków klubu udekorowanych zostało odznaczeniami Paul Harris Fellow, klub nadał dwa tytuły członków honorowych. Sprzedano też wszystkie obrazy, niektóre po zaciekłej licytacji. Klub nasz reprezentowała delegacja pod przewodnictwem prezydenta.

 

Co w zębach piszczy

W dniu 14 listopada 2013 na klubowe spotkanie przybył Karol Sujka – olsztyński stomatolog – laureat koinkursu Dentysta Roku 2013. Opowiedział o konstrukcji układu zębowego i funkcjonowaniu zębów, m. in. dowiedzieliśmy się, że zęby górne z dolnymi wchodzą w kontakt 1.500 razy na dobę. Omówił znaczenie troski no zęby a także skutki troski niewystarczajacej. Odpowiedział na wiele pytań.
Przyjęliśmy też do klubu nowego członka – Piotra Sułkowskiego – dyrektora i dyrygenta Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej.

 

Nasi w Niemczech

Na spotkaniu w dniu 7 listopada Ireneusz Iwański, dwukrotny były prezydent naszego klubu, przedstawił obszerną, ilustrowaną dwoma setkami zdjęć informację o wizycie w RC Detmold-Blomberg. W dniach 25-27 października przebywała tam delegacja naszego klubu wzmocniona przez dyrektora olsztyńskiego Liceum nr 11. Przypomnijmy, że klub Detmold-Blomberg był głównym inicjatorem utworzenia naszego klubu. Na zdjęciach spotkania prezydentów klubów i dyrektorów liceów a także zwiedzanie miejsc godnych uwagi.

Kolega Iwański wziął też udział w zorganizowanym przez Dystrykt seminarium „Członkostwo, Media Elektroniczne i PR”. Zainteresowanie wśród uczestników seminarium wzbudziła jego informacja o działalności naszego klubu – największego klubu w największym dystrykcie, a zwłaszcza działania zmierzające do „odmłodzenia” klubu.

 

Pamiętamy

W dniu 30 października spotkaliśmy się, by poszukując po ciemku grobów i zapalając tradycyjne znicze wspomnieć naszych zmarłych kolegów, z których większość spoczywa na cmentarzach przy ul. Poprzecznej i w Dywitach a niektórzy w Gutkowie i Klebarku. Odwiedziliśmy też grób zmarłego przed kilku dniami księdza Infułata Juliana Żołnierkiewicza.

 

Digitalizacja

W dniu 24 października odbyło się spotkanie wyjazdowe naszego klubu w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych. Wzięliśmy tam udział w pokazie digitalizacji i rekonstrukcji cyfrowej dzieł kultury polskiej ze zbiorów programowych TVP SA. Obejrzeliśmy też zrekonstruowany i zdigitalizowany film Tamary Sołoniewicz pt. Czy słyszycz, jak płacze ziemia?

 

Ze świata

Wieści ze świata przynieśli 17 października goście, którzy przybyli na spotkanie prowadzone przez Aleksandra Radziuna – skarbnika klubu. 
Pierwszym był nasz „wymieniec” – Paweł Grrzesiak, który w ramach długoterminowej wymiany młodzieżowej w roku szkolnym 2012/13 przebywał w Arizonie. Ilustrując swoją wypowiedź licznymi zdjęciami opowiedział o swoim pobycie, który po części znamy z jego korespondencji, zamieszczonej m. in. w Naszym Olsztyniaku wydanym z okazji tegorocznej majówki.

Drugim gościem był maratończyk Mirosław Cydzik, informatyk. Jego poważna przygoda z bieganiem zaczęła się od Biegu Świętych Mikołajów, który w 2009 roku odbył się w Toruniu na dystansie 21 km – połowy maratonu. Od tego czasu pan Cydzik startował już w maratońskich biegach na wszystkich kontynentach prócz Antarktydy, ale i ten brak spodziewa się wkrótce uzupełnić. 

 

Byliśmy na urodzinach…

Dostaliśmy pilną wiadomość, że klubowe spotkanie w dniu 10 października rozpocznie się 15 minut wcześniej. I tu – niespodzianka – prezydent po rozpoczęciu spotkania uderzeniem w dzwon i przypomnieniu aktualnego hasła polecił niezwłocznie udać się do Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego. Dokładnie w tym dniu wypadały bowiem dwusetne urodziny Giuseppe Verdiego a na koncert z tej okazji zaprosił nas dyrektor i dyrygent Piotr Sułkowski. W wykonaniu orkiestry Filharmonii i trzech chórów wysłuchaliśmy fragmentów oper Jubilata – m. in. Nabucco i Trubadura, a także ciekawych informacji o komozytorze. Koncert zakończył się triumfalnie Marszem Triumfalnym z opery Aida.

 

Prezydent elekt

Spotkanie klubowe 12 września pod nieobecność prezydenta sprawnie poprowadził Jerzy Christa – prezydent elekt, który służbę prezydenta obejmie w lipcu 2014 r. Nieobecny od pewnego czasu Stanisław Kosyl, który ostatnio przebywał w Niemczech opowiedział o swoich kontaktach z RC Detmold-Blomberg, w szczególności o zaproszeniu nas w dniach 24-27 października. Przpomnijmy, że to koledzy z Detmold-Blomberg byli inicjatorami i wspierali założenie naszego klubu. Na spotkanie przybyła też Samantha z Arizony, przebywająca w Olsztynie w ramach wymiany młodzieżowej.

 

Memoriał Tenisowy im. Tadeusza Sowińskiego

W dniach 31 sierpnia – 1 września 2013 już po raz ósmy odbył sie Rotariański Memoriał Tenisowy im. Tadeusza Sowińskiego. Wspominamy w ten sposób założyciela firmy Sow-Granit sp. z o. o., inicjatora i sponsora akcji podejmowanych przez Rotary Club Olsztyn, zmarłego w maju 2005 r., półtora miesiąca przed podjęciem służby prezydenta klubu. Pierwsze miejsca w Rotary Cup – grze pojedynczej open zajęli Tomasz Święcki, Paweł Czułowski i Jarosław Kowalski. Zakończeniem turnieju było spotkanie przy grillu. Prezydenci olsztyńskiego i bartoszyckiego klubu wykorzystali tę okazję do wymiany doswiadczeń.

Nowy rok

Pierwsze klubowe spotkanie w nowym rotariańskim roku 2023/2014 odbyło się 4 lipca pod przewodnictwem prezydenta Grzegorza Baluty. Prezydent przedstawił główne punkty planu na okres swej kadencji. Z nowości wyliczyć należy zamiar zorganizowania karnawałowego balu wspólnie z klubami z Giżycka i Bartoszyc, okolicznościowe koncerty w Filharmonii a także aukcję dzieł sztuki w czerwcu. Do tradycyjnych punktów zalicza się Memoriał Tenisowy im. Tadeusza Sowińskiego, Majówkę, a także odwiedziny w domach dziecka w Szymonowie i Morągu. Prezydent zaapelował o udział w przekazaniu służby prezydenta w RC Giżycko14 lipca oraz zawodach wędkarskich organizowanych przez RC Bartoszyce 7 września. Poinformował też o decyzji zarządu wpłacenia na konto Rotary Foundation kwoty 1.000 USD.
Spotkanie zakończyła pożegnalna prezentacja Sama Gimlewicza, który przebywał w Olsztynie w ramach wymiany młodzieżowej.

 

Przekazanie służb

W dniu 27 czerwca 2013 r. w zwykłym miejscu klubowych spotkań odbyła się uroczystość zmiany zarządu klubu. Ceremonię prowadził jedyny dwukrotny prezydent naszego klubu Ireneusz Iwański a wspierał go pierwszy z żyjących prezydentów – Antoni Celmer. Dotychczasowy prezydent Jan Dębek po raz ostatni uderzeniem w dzwon otworzył klubowe spotkanie, po czym przyzdobił łańcuchem – symbolem prezydenckiej służby – Grzegorza Balutę, nowego prezydenta, dziękując mu za pełnienie tej funkcji praktycznie już od paru miesięcy. Ustępujący prezydent podziękował też za współpracę ustępującemu zarządowi. Nowy prezydent przedstawił skład nowego zarządu, obejmującego wraz z nim służbę od 1 lipca. Po oficjalnej części uroczystości nastąpiła trwająca do późnych godzin biesiada urozmaicana wokalno-muzycznymi występami naszego kolegi Ryszarda Maksyma, którego wspierał dotychczasowy sekretarz klubu Marek Sokołowski a także przybyła na uroczystość Jolanta Pilcek – dyrektor Domu dla Dzieci i Młodzieży „Promyk” w Morągu.

 

Lądowanie na dachu

W dniu 20 czerwca 2013 r. odbyło sie spotkanie wyjazdowe w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego na zaproszenie dyrektora tej placówki – Stanisława Sztkowskiego. Na wstępie wprowadzeni zostaliśmy przez Krzysztofa Piskorza w zagadnienia bezpieczeństwa na drogach, poznaliśmy też działalność i metody badań prowadzonych przez Warmińsko-Mazurskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz pierwszy raport obejmujący rok 2012. Następnie zapoznaliśmy się z ofertą WORDu, która – prócz najbardziej znanych szkoleń na prawo jazdy prowadzi też szereg szkoleń specjalistycznych na kierowanie różnego rodzaju pojazdami, kierowanie rychem na drogach oraz – last but not least – szkolenia sprawiające znikanie części punktów karnych „zarobionych” przez kierowców. Na koniec mogliśmy osobiscie się przekonać jak zachowuje się samochód i znajdujące się w nim osoby w czasie „dachowania”. Pierwszy odważył się zasiąść za kiedownicą dwukrotny prezydent klubu, a ponieważ wyszedł bez szwanku – zachęciło to do doświadczeń kolejnych uczestników spotkania…

 

Nagroda „Polonus” na wniosek naszego klubu 

Z inicjatywy naszego kolegi Stanisława Kosyla, na wniosek RC Olsztyn przyznana została przez Rotary International Komitet Międzykrajowy Niemcy-Polska, Firmę Conciliare Berlin oraz Fundację Pro-Europa dr. Christophowi Wegmannowi nagroda „Polonus”. Dr Christoph Wegmann w latach 1993-2004 jako członek RC Greven i przy wsparciu swojego klubu prowadząc fundację ENDOPOL, wykonał dla polskich pacjentów ponad 100 operacji wymiany stawu biodrowego w szpitalu w Działdowie oraz ponad 50 takich operacji jako ordynator oddziału chirurgii w szpitalu Maria-Josef-Hospitalw Greven w Niemczech. Uroczystość wręczenia nagrody, na której laudację wygłosił Stanisław Kosyl, odbyła się 15 czerwca 2013 r. we Wrocławskim Ratuszu.

 

Majówka

W niedzielę, 19 maja 2013 r. odbyła się pod patronatem Prezydenta Olsztyna dziewiąta już Rotariańska Majówka Lotnicza zorganizowana przez nasz klub wspólnie z Aeroklubem Warmińsko-Mazurskim, z pomocą klubu Rotaract i harceszy z Hufca ZHP Rodło. Ten rodzinny piknik odwiedziły – jak zwykle – tysiące osób z Olsztyna i okolic, a nawet z dalszych regionów, nie obawiając się meteorologicznych prognoz, które okazały się mocno przesadzone – pogoda była znakomita.

Majówkę poprzedziło specjalne wydanie „Naszego Olsztyniaka”, z którym można się tu zapoznać: str. 1 str. 2 str. 3 str. 4,

Główną atrakcją były samoloty, które zazwyczaj oglądamy z daleka. Tutaj można było oglądać je z bliska, zarówno w czasie postoju, jak i w locie. Podniebnymi akrobacjami zadziwiały szybowce. Chętni mogli zobaczyć Olsztyn z lotu ptaka, najodważniejsi latali szybowcami, a nawet – z pomocą instruktora – skakali ze spadochronem. 
Na estradzie występowali profesjonaliści, jak kabaret „Z Nazwy”, zespoły „Shantaż” i „The Lollipops”, i amatorzy, w tym zwłaszcza dzieci z Domu dla Dzieci i Młodzieży „Promyk” w Morągu. Podziwiać można było pokaz cheerleaderek z grupy „SOLTARE”, występy zespołu „Show Dance” z ERANOVA – Miejsca Kreatywnej Aktywności, taneczne szaleństwo z Remmic Art University, pokaz robiącej coraz większą furorę zumby w wykonaniu klubu Body Perfect a także animacje dla dzieci prowadzone przez Karuzelę Kultury. Obejrzeć można było pokaz sprawności Straży Pożarnej oraz Policji oraz pokazowe mecze siatkarzy..
Odważni mogli przekonać się, jak zachowuje się samochód w czasie dachowania, dzieci – wziąć udział w różnego rodzaju konkursach a wszyscy – w loterii fantowej. Do dyspozycji dzieci i dorosłych było też wiele innych atrakcji. Najaktywniejsi, których było prawie dwustu, uczestniczyli w Biegu Funrun – Leśnym Szlakiem na terenie Nadleśnictwa Kudypy. 
Powodzeniem cieszyły się liczne stoiska, na których można było zakupić wiele artykułów regionalnych, pamiątek, zabawek, a na utrudzonych atrakcjami oczekiwały możliwości zaspokojenia głodu i pragnienia, w tym też specjały kuchni warmińskiej.

Informację o majówce znajdujemy też na stronie „Naszego Olsztyniaka”. Obszerny i interesujący serwis fotograficzny przedstawia też „Przyjaciel Dajtek” prowadzony przez Andrzeja Kalinowskiego.

 

Walne zgromadzenie

Odbyło się w dniu 28 marca 2013 r. Niezależnie od tego, że rok rotariański zaczyna się 1 lipca i kończy 30 czerwca – zgromadzenie rozpatrywało działalność klubu w kalendarzowym roku 2012, a zatem zapoznało się ze sprawozdaniami merytorycznymi i finansowymi obu działających w tym czasie zarządów, sprawozdaniem klubu jako organizacji pożytku publicznego, sprawozdaniem Funduszu Stypendialnego Rotary Club Olsztyn a także ze sprawozdaniem komisji rewizyjnej. W jednym ze sprawozdań pozytywnie odnotowano istnienie niniejszej strony internetowej. Zebranie pod nieobecność prezydenta klubu prowadził prezydent elekt Grzegorz Baluta a na przewodniczącego zgromadzenia wybrano jednogłośnie kolegę Józefa Malgrema. Dokonano wszelkich niezbędnych w czasie walnego zgromadzenia formalności a zwłaszcza wyboru komisji skrutacyjnej, która stwierdziła prawomocność zebrania. Wszelkie wymagane uchwały podjęto jednogłośnie lub znakomitą większością głosów.

 

Perkusja dla Domu Dziecka

Młodzi adepci muzyki z Domu dla Dzieci i Młodzieży „Promyk” w Morągu od dawna marzyli o perkusji. Po wizycie i wysłuchaniu ich koncertu w lutym – członkowie klubu postanowili to życzenie spełnić. W dniu 19 marca olsztyńscy rotarianie – prezydent elekt Grzegorz Baluta oraz Aleksander Radziun udali się tam już z zakupioną perkusją, Słusznie obawiajac się trudności z jej montażem – zabrali ze sobą znany zespół Enej, który dla wychowanków Domu okazał się atrakcją nie mniejszą, niż perkusja. Po rozpakowaniu i zmontowaniu sprzętu odbyło się wspólne muzykowanie.

 

Bal charytatywny

W dniu 1 lutego 2013 r. odbył się dwudziesty drugi już bal charytatywny organizowany przez nasz klub. Bal odbył sie w salach hotelu „Omega” na jeziorem Krzywym (dawny Novotel po rozbudowie i modernizacji). Do tańca grał zespół Zbigi Band. W przerwach między tańcami i konsumpcją odbył sie pokaz barmański, a także pokazy tanga argentyńskiego oraz tańca towarzyskiego. Swoją obecnością zaszczycił bal prof. Jerzy Bralczyk. W najbliższych dniach zakończone zostanie obliczanie dochodów z balu i podjęta zostanie ostateczna decyzja o ich przeznaczeniu.

 

Wigilijny wieczór

W dniu 20 grudnia 2012 udaliśmy się w leśne ostępy, by przy ognisku podzielić się opłatkiem i złożyć sobie świąteczne życzenia. Ksiądz Julian Żołnierkiewicz, infułat Archidiecezji Warmińskiej, który przed laty życzliwie spoglądał na tworzenie naszego klubu, opowiedział nam o narodzinach Chrystusa. Podzieliliśmy się opłatkiem, zaśpiewaliśmy kilka kolęd, spożyliśmy tradycyjne wigilijne potrawy. Jak zwykle w takich razach przybył też z workiem prezentów Mikołaj, w niektórych regionach Gwiazdorem zwany.

 

Walne zgromadzenie

13 grudnia 2012 odbyło się walne zgromadzenie Stowarzyszenia „Rotary Club Olsztyn” z siedzibą w Olsztynie – mało kto wie, że tak brzmi pełna nazwa naszego klubu figurująca w oficjalnych dokumenmtach. Głównymi celami zgromadzenia był wybór zarządu na kadencję trwającą od 1 lipca 2013 do 30 czerwca 2014 oraz podjęcie decyzji o przystąpieniu do Federacji Polskich Klubów Rotary International Dystryktu 2230. Cele zebrania zostały zrealizowane, w czym niemała zasługa sprawnie jak zwykle prowadzącego zebranie Ireneusza Iwańskiego.

Ujawnić już możemy, że w roku rotariańskim 2013/14 służbę prezydenta pełnił będzie aktualny prezydent-elekt Grzegorz Baluta, a prezydentem-elektem, po którym pełnienia służby prezydenta spodziewamy się w roku 2014/15 został Jerzy Christa. W skład zarządu wejdzie też oczywiście aktualny prezydent Jan Dębek Fotografa przy tym nie było…

 

Aukcja w Elblągu

Przedstawiciele naszego klubu udali się 8 grudnia na XVII Aukcję Rotariańską zorganizowaną przez tamtejszy klub. Warto odnotować środki techniczne umożliwiające m. in. udział w licytacji rotarian z Niemiec poprzez Skype, a także zastanowić się przy kolejnej naszej aukcji nad niektórymi rozwiązaniami organizacyjnym, gdyż koledzy z Elbląga w dziedzinie aukcji dzieł sztuki mają o kilka lat dłuższe doświadczenie.
Elbląski Klub Rotary, założony z inicjatywy naszego klubu, obchodzi w 2013 roku dwudziestolecie charteru.

 

Byliśmy u Jego Magnificencji

W dniu 6 grudnia na zaproszenie JM Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego, senatora RP, spotkanie klubu odbyło się w sali Senatu UW-M. Jego Magnificencja zapoznał nas z działalnością i problemami Uniwersytetu, na którego 16 wydziałach ponad 30 tys. studentów studiuje blisko 60 kierunków, rozwija się też naukowo około 600 doktorantów..Rektor przedstawił program rozwoju, omawiając m. in. pilotażowy w kraju program Green Universityzmierzający do oszczędności energii m. in. przez przegląd urządzeń zużywających energię włącznie z oświetleniem, ocieplanie budynków, ułatwienia w dotarciu na uczelnię na rowerach a także przez wytwarzanie energii ze żródeł odnawialnych we własnym zakresie. Zwrócił uwagę na zmiany potrzeb edukacyjnych (m. in blisko dwukrotnie zmieniszyła się liczb studentów na wydziale humanistycznym), konieczność rozwoju kierunków niezbędnych dla gospodarki a także związene z tym kwestie zatrudnienia procowników naukowych. Wskazał rozwojowe wydziały, zwłaszcza nauk medycznych, bioinżynierii zwierząt czy kształtowania środowiska.

Następnie ustosunkował się do pytań i wypowiedzi kolegów, dotyczących m. in. rozwoju nauk technicznych ze wskazaniem na awionikę, współpracy z władzami miasta a także zagranicznych kontaktów Uczelni nawiązanych również dzięki naszemu klubowi.

 

Cześć ich pamięci!

W dniu 31 października 2012 wspomnieliśmy naszych zmarłych kolegów odwiedzając ich groby na cmentarzach przy ul. Poprzecznej, w Dywitach, Gutkowie i Klebarku. W ciągu minionego roku pożegnaliśmy Czesława Zabiełłę, który podejmował akcje pomocy dla Litwy a swej produkcji winem chętnie częstował w czasie nieformalnych spotkań, a także Jana Skabarę, który wprawdzie kilka lat temu zrezygnował z członkostwa w klubie, ale był jednym z członków załozycieli i pamiętamy go jako inicjatora akcji sadzenia lasu oraz innych imprez związanych z lasem.

 

Centrum Akwakultury

W dniu 18 października 2012, na zaproszenie dziekana, prof. zw. dr hab. inż. Mirosława Krzemieniewskiego, spotkanie klubu odbyło się w Centrum Akwakultury Wydziału Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Prócz dziekana w spotkaniu udział wzięła pani dr hab. inż. Urszula Filipkowska – prodziekan do spraw studiów i studentów oraz czwórka studentów.

Władze Wydziału udzieliły obszernej informacji o strukturze i kierunkach badawczych wydziału, z których szczególne zainteresowanie wzbudziła olfaktometria – badanie zapachów a także produkcja biomasy z glonów.

Studenci przedstawili informację o praktyce w Offenburgu, Blombergu i Bielfeld, gdzie zapoznali się z produkcją kamionkowych rur kanalizacyjnych i ich układaniem, produkcją nowoczesnych wozów asenizacyjnych a także różnymi metodami oczyszczania i wykorzystywania ścieków komunalnych.

Następnie zwiedziliśmy Centrum i praktycznie zapoznaliśmy się z olfaktometrią.

 

Nowoczesna szkoła

Na zaproszenie dyrektora mgr Janusza Krzysztofa Rączkiewicza 11 października 2012 r. spotkaliśmy się w XI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Kolobrzeskiej 9, prowadzonym przez Stowarzyszenie Edukacyjne „Młodzież Przyszłością Regionu”. Dyrektor zapoznał nas z najnowszymi metodami nauczania, które czynią naukę bardziej efektywną dzięki lepszej organizacji pracy nauczycieli i możliwości lepszego nadzoru ze strony rodziców a także oprowadził po szkole.

 

Hotel Dyplomat

Na zaproszenie Mariusza Jabłońskiego – prezesa zarządu – klubowe spotkanie odbyło się 20 września 2012 w hotelu Dyplomat. Budynek przy ulicy Dąbrowszczaków, mieszczący niegdyś reataurację „Pod Samowarem” (na zdjęciu neon, który zdobił ten budynek w 1975 roku) został gruntownie odnowiony a wnętrza dostosowano do potrzeb czterogwiazdkowego hotelu mieszczącego 28 pokoi, restaurację, kawiarnię. Zwłaszcza obszerne, luksusowe apartamenty i odpowiednia do wielkosci obiektu sala konferencyjna z rozległym widokiem na miasto, w połączeniu z efektownym wyglądem zewnątrznym są w stanie zaspokoić potrzeby najbardziej wymagających klientów, którzy wszak przybywają do Olsztyna.

 

Młodzi Olsztyniacy w Niemczech

W dniach od 9 do 15 września 2012 r. grupka olsztyńskiej młodzieży pod opieką naszego kolegi Stanisława Kosyla uczestniczyła w drugim etapie wymiany młodzieżowej między RC Olsztyn i RC Detmold-Blomberg, składając rewizytę w niemieckim klubie. Młodzi ludzie spotkali się z młodzieżą niemiecką, z którą wspólnie zwiedzili Kassel, Padeborn, Detmold. Na zamku w Blomberg spotkali się z członkami RC Detmold-Blomberg. W spotkaniu wzięli udział nauczyciele szkół biorących udział w projekcie – Marion Franke-Eickmeier, Anna Brzostek, Robertem Fleischer oraz dyrektor Hermann-Vöchting-Gymnasiums w Blomberg Karstem Fahrenkamp.

Przypomnijmy, że grupka młodych Niemców bawiła w Olsztynie pod koniec czerwca, a inicjatywa wymiany zgłoszona została przez Martina Harmsa rok temu, na uroczystości dwudziestolecia RC Olsztyn. Na zdjęciu grupa polskiej i niemieckiej młodzieży wraz z opiekunami przy zamku w Blomberg.

 

Koncert charytatywny

W dniu 6 lipca przy pełnej sali koncertowej Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej odbył się koncert, w którym wystąpił Cezary-Ruta Stoch – tenor. Wybitnemu artyście zagraniczne studia umożliwiło stypendium przyznane przez Rotary Foundation z rekomendacji olsztyńskiego Klubu Rotary. Wraz z Izabelą Buchowską – również beneficjentką takiego stypendium, we wrześniu 2012 r. uświetnił uroczystość 20-lecia Klubu. Przypomnijmy, że Cezary w 2004 roku debiutował w Operze Rzymskiej, został też pierwszym Polakiem w istniejącym od 600 lat w Papieskim Chòrze „Cappella Sistina“. Na zdjęciu – dyryguje Piotr Sułkowski.

Dochód z koncertu przeznaczony zostanie na zakup wyposażenia Szpitala Pomocy Maltańskiej w Barczewie.

 

Nowy zarząd

Zgodnie z zasadami Rotary, co roku 1 lipca obejmuje władzę w Klubie nowy zarząd, wybrany w grudniu roku poprzedniego. Uroczystość przekazania władzy odbyła się 29 czerwca. W uroczystości wziął udział Martin Harms – nasz przyjaciel z RC Detmold-Blomberg, a także przybyła pod jego opieką grupa młodzieży z Niemiec i towarzysząca jej grupa olsztyńskich licalistów.

Ustępujący prezydent Zbigniew Stachewicz omówił działalność klubu w okresie swojej kadencji. Wyświetlony został film prezentujący działalność klubu z komentarzem w języku angielskim. Prezydent podziękował zarządowi z którym współpracował, a także niektórym innym członkom klubu.

Łańcuchem, będącym symbolem prezydenckiej władzy, nowego prezydenta – Jana Dębka udekorował pierwszy z żyjących prezydentów Klubu – Antoni Celmer, który funkcję tę pełnił w roku 1991/92. Nowy prezydent przedstawił skład zarządu na rok 2012/13 . Obiecał też ujawnić w najbliższym czasie zamiary na swoją kadencję.

 

Dwudziestolecie klubu

W Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego 24 września 2011 r. Rotary Club Olsztyn świętował swoje dwudziestolecie. Uroczystość, rozpoczętą „Fanfarami Rotariańskimi” skomponowanymi przez Janusza Lewanowskiego – byłego członka i prezydenta klubu i krótkim filmem zgromadziła ponad trzysta osób – ludzi polityki, biznesu, kultury. Zjawiły się delegacje zaprzyjaźnionych klubów Rotary, zwłaszcza przybywająca z największej odległości delegacja RC Detmold-Blomberg z Niemiec oraz najliczniejsza – dwudziestoosobowa delegacja z RC Giżycko (na zdjęciach).

Prezydent RC Olsztyn Zbigniew Stachewicz wymienił członków-założycieli klubu, dotychczasowych prezydentów, oraz członków klubu, którzy odeszli na zawsze. Omówił działalność klubu, wyliczając m. in. trzynaście projektów na łączną kwotę blisko 450 tys. USD zrealizowanych z udziałem matching grantów a także majówki, bale charytatywne i aukcje, które dostarczają środków do realizacji przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej. Około 80 młodych ludzi skorzystało z wymiany młodzieżowej i zagranicznych stypendiów. Podziękował sponsorom oraz tym którzy przekazują na rzecz klubu 1 % podatku.

Były prezydent RC Detmold-Blomberg Martin Harms (na zdjęciu), który przed dwudziestu laty wprowadzał olsztyński klub do Rotary International, wspomniał nie żyjących już uczestników uroczystości charteru – dziennikarkę hrabinę Marion Dönhoff, pierwszego prezydenta klubu – Franciszka Wentę i pierwszego gubernatora dystryktu 2230 – Bohdana Kurowskiego. Przypomniał niektóre projekty realizowane wspólnie z olsztyńskim klubem a także wyraził gotowość dystryktu 1900 do udziału w wymianie młodzieżowej.

Założenia w Olsztynie drugiego klubu, tym razem z udziałem pań życzył reprezentant gubernatora dystryktu 2230 na Polskę, były gubernator Piotr Wygnańczuk.

Wraz z życzeniami dalszej owocnej pracy m. in. od marszałka sejmu – Grzegorza Schetyny i wojewody warmińsko-mazurskiego – Mariana Podziewskiego (na zdjęciu) klub otrzymał też prezenty, które zasilą najbliższą aukcję dzieł sztuki. W imieniu beneficjentów pomocy klubu podziękowania złożyły dyrektorki domów dziecka w Szymonowie, Morągu i Olsztynie.

Po złożeniu licznych życzeń, przewodniczący Sejmiku Województwa Julian Osiecki odznaczył pięciu rotarian medalami „Zasłużony dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego” a prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz z podziękowaniem za współpracę wręczył statuetki Św. Jakuba siedemnastu byłym prezydentom klubu. W imieniu gubernatora Piotr Wygnańczuk udekorował pięciu członków klubu rotariańskimi odznaczeniami „Paul Harris Fellow” zwiększając liczbę ich posiadaczy do 22. Część oficjalną zakończyło wspólne zdjęcie członków klubu.

W części artystycznej wystąpiła orkiestra Filharmonii pod dyrekcją Piotra Sułkowskiego, a także soliści, którzy przed laty otrzymali zagraniczne stypendia z rekomendacji olsztyńskiego klubu Rotary – Cezary Ruta Stoch – tenor współpracujący stale z Operą Rzymską i innymi teatrami we Włoszech i innych krajach oraz Izabela Buchowska – wybitna wiolonczelistka (na zdjęciach).

Na zakończenie odbył się bankiet, którego menu uzupełniły jabłka z sadu zasadzonego przez rotarian przy domu dziecka w Morągu. W czasie bankietu prezydent klubu obdzielił gości okolicznościowym tortem, a także można było otrzymać nie mniej okolicznościową książkę „Rotary w Olsztynie i nie tylko”, zawierającą historię Rotary w Polsce, historię olsztyńskiego klubu oraz wiele historycznych zdjęć.

Obszerny serwis fotograficzny z uroczystości (80 zdjęć) autorstwa Zbigniewa Woźniaka znaleźć można na portalu Gazety Olsztyńskiej.

 

Powrót