O zdrowiu i polityce

Rotary Club Olsztyn odwiedziło w dniu 25.10. 2018 r. dwóch znamienitych gości. Pierwszym z nich był Pan doktor Andrzej Zakrzewski, Dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego w Olsztynie, absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku, zaproszony na spotkanie przez członków „Gladiatora” – Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty. Pan Dyrektor nie poruszał jedynie medycznych aspektów choroby prostaty, zachęcając do regularnych badań, ale też zasygnalizował wiele problemów związanych z finansowaniem opieki zdrowotnej w Polsce, przypominając, iż budżet, jakim zarządza NFZ jest czwartym, co do wielkości w budżecie naszego państwa.

Kolejnym gościem był Pan Profesor Andrzej Michalak, politolog i socjolog zatrudniony na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który skomentował wyniki zakończonych wyborów samorządowych. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na wzrastającą rolę lokalnej samorządności, zwłaszcza na szczeblu gmin, odnosząc się również do kwestii na ile obowiązujący model lokalnych władz przypomina inne rozwiązania europejskie ( w tym francuskie, niemieckie i skandynawskie). Pan Profesor odpowiedział również na kilka pytań, jakie nurtowały kolegów w kontekście wyborów samorządowych do rad gmin, powiatów oraz sejmików samorządowych.

Powrót