Może wspólnie?

Na klubowym spotkaniu w dniu 8 grudnia gościliśmy Jarosława Tokarczyka – prezesa spółki „Edytor” – wydawcy „Gazety Olsztyńskiej” a także prezesa zarządu fundacji „Przyszłość dla dzieci”.

Fundacja prowadzi działalność od 14 lat. Obecnie przeznacza na działalność charytatywną ok. 800 tys. zł rocznie, dotychczas wydatkowała 6 mln zł. Fundacja posiada obszerną bazę danych, zarówno potrzebujących, jak i ekspertów rehabilitacji, co pozwala na skierowanie środków do osób rzeczywiście potrzebującyh pomocy. Prezes wyraża gotowość rozmów na temat ewentualnego udziału fundacji w grancie globalnym R. I., co pozwooliłoby zrealizować większy projekt.

Powrót