Jeszcze o balu…

Na klubowym spotkaniu w dniu 19 stycznia omówiono wstępnie wyniki balu, w którym wzięło udział 263 osób. Ideą balu była pomoc na rzecz kliniki „Budzik dla dorosłych” – projektu realizowanego przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie i Fundację Ewy Błaszczyk „Akogo?”.

W najbliższych dniach wspólnie z klubami – współorganizatorami balu podjęta zostanie decyzja, czy dochód z balu w kwocie ok. 50 tys. zł przeznaczyć bezpośrednio na potrzeby kliniki, czy podjąć grant globalny Rotary International, co pozwoliłoby zwiększyć wartość pomocy do co najmniej 200 tys. zł.

W przeprowadzonej w czasie balu licytacji powodzeniem cieszyły się obrazy Edwarda Dwurnika, jeden sprzedany za 22,5, drugi za 13 tys. zł. Ten pierwszy zostanie wkrótce przez nabywców przekazany Klinice.

W spotkaniu wziął udział Jakub Orlankiewicz – ofiarodawca plakatu przywiezionego z Londynu i wylicytowanego na balu za 1.000 zł.

Powrót