Gramy w bule

Bez mała trzy lata temu został w Olsztynie otwarty Park Centralny, urządzony na liczącym 13 ha i od dziesiątek lat zaniedbanym terenie w centrum miasta. W dniu 29 czerwca 2017 r. otwarty został z inicjatywy Klubu Pétanque Kanonier Olsztyn i zrealizowany przez nasz klub…

Bulodrom? Bulodromy? Pojawiła się rozbieżność poglądów, czy to jeden bulodrom o trzech stanowiskach gry, czy trzy bulodromy. Problemów takich nie mają Paryżanie, grywając w bule w tamtejszych parkach… To urozmaicenie rozrywek będących do dyspozycji odwiedzających park wymaga zasad gry, które zamieszczono na tablicy, co najmniej sześciu stalowych kul o wadze 650-800 g i średnicy 7-8 cm a także stosownego miejsca. Oficjalne otwarcie nie jest w zasadzie niezbędne, jednak nastąpiło ono w drodze przecięcia wstęgi przez Piotra Grzymowicza – prezydenta miasta, Jakuba Dolińskiego – prezesa Klubu Pétanque oraz Krzysztofa Marczaka – prezydenta naszego klubu.

Powrót