Byliśmy na Konferencji Dystryktu

Silna, kilkunastoosobowa grupa członków naszego klubu, pod przewodnictwem prezydenta Krzysztofa Marczaka i prezydenta elekta Marka Ciesielskiego, a także pod opieką Ireneusza Iwańskiego – przedstawiciela gubernatora, przybyła w dniu 24 czerwca 2017 r. do Inowrocławia na Konferencję dystryktu 2231 Rotary International. Skład naszej delegacji zasiliła Joanna Kurowska – poetka, córka Bohdana Kurowskiego, która przybyła z USA wraz z synem, oraz syn Bohdana Igor.

Przypomnijmy, że zmarły w 2009 roku Bohdan Kurowski, współinicjator utworzenia naszego klubu, był pierwszym gubernatorem pierwszego po Jałcie dystryktu R.I. w Europie Wschodniej. Był też jednak autorem pierwszego na świecie tej wielkości utworu poświęconego Rotary – „Kantaty Rotariańskiej”. Właśnie wykonane „Kantaty” w dwudziestą rocznicę inauguracji polskiego dystryktu było przyczyną obecności rodziny Bohdana. Muzykę do „Kantaty” stworzył Janusz Bogdan Lewandowski, który też ponoć pojawił się na chwilę na Konferencji.
Drugą przyczyną, która sprawiła zainteresowanie rodziny Bohdana Konferencją było rozstrzygnięcie ogłoszonego przez Dystrykt  Konkursu Dziennikarskiego im. Bohdana Kurowskiego (Bohdan był z zawodu dziennikarzem), adresowanego do młodych dziennikarzy. Wyniki Konkursu ogłosił przewodniczący Kapituły Konkursu – członek naszego klubu prof. Marek Sokołowski. Kapituła zadecydowała o przyznaniu dwóch równorzędnych nagród po 5.000 zł. Nagrody otrzymali: Michał Kępiński z Piły za reportaż „Pod wodą jesteśmy tacy sami” oraz Maciej Wróbel za reportaż „Budzik”.
Oczywiście, na Konferencji działy się też sprawy nie nawiązujące bezpośrednio do naszego klubu. Bardziej obiektywne informacje znajdują się lub znajdą się lada dzień na stronie Dystryktu 2231
Konferencja zakończyła się godnym polecenia inowrocławskim akcentem – paradą uczestników, którza z jednej strony miała na celu uświadomienie mieszkańcom istnienia Rotary, a z drugiej – pokazała uczestnikom choć po części urodę miasta.

Powrót