Rotary Club Olsztyn Służba ponad własne interesy Czytaj więcej

Nasze działania

Najważniejsze społecznie działania to opieka nad domami dziecka i wspieranie służby zdrowia. Niektóre projekty realizowane są przy pomocy subwencji Rotary International. Prowadzimy akcję stypendialną oraz wymianę zagraniczną.  Od początku swego istnienia klub prowadzi działania zgodnie z czterema drogami służby, zarówno przy pomocy środków własnych, jak i środków pozyskiwanych z Rotary International, a także we współpracy z innymi klubami. czytaj więcej…

Najbliższe spotkanie

Spotkania klubowe w czwartki

o godz. 19:00 w hotelu Villa Pallas.

The club meets on Thursdays at 7:00 pm.

Rotary na świecie

Rotary jest stowarzyszeniem przedsiębiorców i ludzi różnych zawodów, które świadczy pomoc humanitarną, promuje wysokie normy etyczne i pomaga budować dobrą wolę i pokój na świecie.

Rotary International to organizacja zrzeszająca kluby Rotary na całym świecie.

Czytaj więcej

Rotary na świecie

Rotary jest stowarzyszeniem przedsiębiorców i ludzi różnych zawodów, które świadczy pomoc humanitarną, promuje wysokie normy etyczne i pomaga budować dobrą wolę i pokój na świecie.

Rotary International to organizacja zrzeszająca kluby Rotary na całym świecie.

Czytaj więcej

Rotary na świecie

Rotary jest stowarzyszeniem przedsiębiorców i ludzi różnych zawodów, które świadczy pomoc humanitarną, promuje wysokie normy etyczne i pomaga budować dobrą wolę i pokój na świecie.

Rotary International to organizacja zrzeszająca kluby Rotary na całym świecie.

Czytaj więcej

Kontakt

Stowarzyszenie „Rotary Club Olsztyn” z siedzibą w Olsztynie.

Siedziba klubu Hotel Villa Pallas

ul. Żołnierska 4 10-557 Olsztyn

Tel. (089) 535 01 15 fax: (089) 535 93 20 E-mail: olsztyn@rotary.org.pl