Kup książkę – Buy our book

Opis książki

To nie tylko książka o klubie, to opowieść o ludziach z pasją; zaangażowanych i chcących zmienić świat na lepsze. Rotary zrzesza takie osoby i pokazuje nam, że nie ma rzeczy niemożliwych. Książka przybliża nam historie postaci, które miały znaczący wpływ na powstanie klubów Rotary na świecie i w Polsce, wśród nich są między innymi Paul Harris czy Marcel Stefański.

Poza obszernym opisem historii działalności klubu, w wydaniu możemy znaleźć bardzo ciekawy wykład redaktor Marion hrabiny Dönhoff, który wygłosiła na spotkaniu w 1991 roku. Możemy poznawać historię organizacji z perspektywy świata, Polski i wszystkich członków Rotary Club Olsztyn, a to czyni ją niewątpliwie wyjątkową.

Książka ma 248 stron, oprawa twarda z drukiem 3D, papier kreda. Język: angielski i polski.

Description of the book

It is not only a book about the club, it is a story about people with passion; committed and willing to change the world for the better. Rotary brings together such people and shows us that nothing is impossible. The book introduces us to the stories of people who had a significant impact on the formation of Rotary clubs in the world and in Poland, like Paul Harris and Marcel Stefański.

Except for an extensive description of the history of the club’s activities, we can find here a very interesting lecture by Countess Marion Dönhoff, delivered at the meeting in 1991. We can learn about the history of the organization from the perspective of the world, Poland and all members of Olsztyn Rotary Club, and this makes it undoubtedly unique.

The book has 248 pages, hardcover with 3D print, chalk paper. Languages: English and Polish.

 

Zamówienie


  Cena książki: 130 zł/egz. + koszty wysyłki


  Dane do faktury (jeżeli potrzebujesz wypełnij):

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych w celu nawiązywania kontaktu.

  Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

  Oświadczam, że zapoznałem (-am) się i akceptuję regulamin i politykę prywatności

   

  Order


   Price of the book 130 PLN + delivery costs or equivalent in a chosen currency.


   Invoice details (fill in if you need to):

   I consent to the processing of my personal data by the data administrator in order to make contact.

   I have read the content of the information clause, including information about the purpose and methods of personal data processing and the right to access my data, the right to correct it, limit processing and the right to withdraw my consent to the processing of my personal data.

   I declare that I have read and I'm accepting regulations and privacy policy

   Po wysłaniu maila na adres wydawnictwa biuro@emipro.pl (lub po kliknięciu ikonki „wyślij”) otrzymasz drogą mailową w terminie jednego dnia roboczego link do płatności bankowych. Po dokonaniu płatności wydawnictwo wyśle niezwłocznie książkę.

   After sending a mail to the e-mail of the publishing House: biuro@emipro.pl (or after clicking the „send” icon), you will receive a link to the bank payments by e-mail within one business day. After making the payment, the publisher will send you the book.

   Copyright © 2021 Rotary Club Olsztyn